Такси

Преводът може да бъде изпратен в следните валути: Български лев и Евро.

Таксите за парични преводи са стандартни и се плащат само от изпращача.

За по-повече информация за услугите на Western Union и за суми различни от посочените , моля, свържете се с нашия център за обслужване на клиенти на 0700 19 911