Close to each other around the country | Cash Express Service

Една от най-широко използваните услуги на Western Union е изпращането на пари в рамките на страната - ние “стопяваме” разстоянието, така че вашите любими хора да бъдат винаги близо до вас. Това вече е възможно навсякъде, благодарение на нашите стотици представителства.

Услугата “Превод от България за България” се ползва от широк кръг хора за плащане на пари от столицата към провинцията (сходни са причините като при паричните преводи от Европа към България), заплащане на стоки и др. лични и социални финансови ангажименти. При този трансфер имате възможност да нареждате парични преводи в две валути, а именно - националната парична единица - български лев и еврото, което е втората най-търгувана парична единица в света. Парите се получават в изпратената валута. У нас преводите в евро и лева са равностойни, разликата е единствено в таксите, но има, разбира се, страни, които извършват преводи само в алтернативна валута.

Паричните преводи са се превърнали в голяма част от живота на всеки човек, а постоянния обмен на пари ни кара винаги да искаме по-бързи и ефективни методи за изпращането и получаването им. Western Union не спира да се развива в името на своите клиенти, но подобно на други услуги и тук има такси, които трябва да бъдат заплатени.

За таксите

Според установената практика, таксата по трансфера на определена сума пари се поема от изпращача.

Таксите на извършваните услуги на територията на страната са различни, в зависимост коя от двете валути желаете да изпратите, както и от избраната от вас сума.

Между 0,01 лв. и 2 000 лв. таксите непрестанно нарастват, но те са фиксирани за определен диапазон (напр. между 500 и 800 лв, комисионната ще е 12 лв.) За паричен превод над 2 000 лв. таксата е 30 лв. и нагоре.

При трансфера на евро нещата стоят малко по-различно, като там таксите значително надвишават тези при левовете. Те също варират, но там разликата в ценовите диапазони е доста по-малка. Като за сравнение: При паричен превод над 1 000 евро в рамките на страната комисионната, удържана от WU, ще е над 45 лв.

Запомнете: Не може да бъдете таксувани с различни такси и комисиони от посочените от Western Union. Пълна информация можете да получите от сайта на Cash Express, на посочените телефони, както и в наш офис, което ви позволява лесно и бързо да прецените разходите по трансфера.

×