Въпроси към услуги | Cash Express Service

Въпроси към услуги

Къде мога да ви намеря?

Намерете най-близкия представител на Western Union може да намерите тук

Как мога да изпратя пари?

Всичко, което трябва да направите е да отидете до най-близкия представител на Western Union. Представете валиден документ за самоличност и кажете колко пари искате да изпратите, за къде и съобщете имената на получателя. След като информацията бъде въведена в системата на Western Union служителя в офиса ще отпечата формуляр за изпращане. След като разпишете формуляра, служителят ще ви върне документа за самоличност с копие от формуляра. Върху формуляра ще намерите контролния номер на превода (MTCN) и сумата, които трябва да съобщите на получателя.

Как мога да получа пари?

Отидете до най-близкия представител на Western Union, представете валиден документ за самоличност и кажете задължителната информация за получаване на превода. Служителят ще провери документа и останалата информация в системата на Western Union и ако е вярна ще отпечата формуляр за получаване на пари. След като разпишете формуляра служителят ще Ви даде парите, разписка и документа за самоличност.

Какви са таксите за изпращане на пари от България за чужбина?

Актуални такси може да намерите тук

Каква е максималната сума за изпращане или получаване на пари?

Максималната сума зависи от държавата, за която изпращате или от която получавате превод.

Каква информация е необходима за получателя на превода?

Необходимо е да знаете имената на получателя и държавата, за която изпращате парите.

В каква валута мога да изпратя превод?

Превод може да изпратите в левове и евро. Получателят ще вземе парите във валутата на съответната страна по курс на Western Union.

В каква валута ще получа парите?

Превод може да получите в левове и евро, независимо в каква валута са изпратени.

Какви са таксите за изпращане на пари от чужбина за България?

Във всяка една държава Western Union има различни такси за изпращане на пари.

Каква такса ще платя при получаване на превод?

При получаване на превод не плащате такса. Получавате, това което виждате на формуляра за получаване на пари.

Какви са валидните документи за самоличност?

Валидните документи за самоличност са лична карта и паспорт за граждани на ЕС и паспорт за всички останали.

Защо не мога да получавам или да изпращам преводи?

За да разберете причината, защо не можете да получавате или изпращате преводи е необходимо да се свържете с с центъра за обслужване на клиенти на Western Union на телефон: 00800 111 4998

Какво означава обменен курс?

Когато изпращате международен паричен превод, обикновено получателя го взима в местна валута. Точната сума се калкулира от системата на Western Union въз основа на приложимия курс в момента на изпращането на превода. В някои страни, точната сума се калкулира въз основа на курса приложим в момента на получаването.

Какво да направя ако разбера, че съм станал жертва на измама?

Незабавно се обадете на тел. 00800 111 4998 или в офиса, откъдето сте изпратили парите и поискайте превода незабавно да бъде спрян. Това възможно само ако превода не е изплатен на получател.

×