Фирмена структура | Cash Express Service

Фирмена структура

Всяка фирмена структура е определяща за бъдещото развитие на работата.

За нас ключът към успеха е съвместната работа и избора на правилни партньори, с които да градим доверие помежду си и заедно да създадем работеща структура, която да е най-вече в интерес на клиента. По тази причина ние непрестанно търсим подходящи за нашата дейност бизнеси, с които да споделим услугите си.

ФК Кеш Експрес Сървис предлага услугите на Western Union в страната като изгражда структура от различни по своята същност бизнес-партньори, която включва: финансови институции, обменни бюра и юридически лица, регистрирани по Търговския закон (например: туристически агенции, застрахователни агенти, куриери, мини маркети, книжарници, интернет доставчици и др.). Ние се стараем да сме достъпни навсякъде във вашето ежедневие, така че лесно и безпроблемно да намерите място, където да извършите своя паричен превод.

Следим финансовите потребности на нашите клиенти и се опитваме да ги задоволяваме, така че не само да запазим досегашните си потребители, но и да предлагаме услугите на Western Union на места, на които да привлечем нови доверители. Разширяването на мрежата от партньори в рамките на страната е задача, която непрестанно стои пред нас. Днес вече можете да намерите услугите на Western Union в над 550 локации из 180 населени места в страната, но утре те ще са повече!

Съвместната работа на Кеш Експрес и Western Union се гради на взаимни усилия и постоянна работа в името на бърза, надеждна и сигурна услуга. Ние постоянно развиваме контакта с нашите клиенти, така че те да се чувстват свободни да ни потърсят, когато имат нужда от нас. По тази причина, освен на място в някое от представителствата, всеки от вас може да открие квалифицирана помощ на телефона на центъра за обслужване на клиенти.

Подборът на бизнес-партньорите на Кеш Експрес, предлагащи услугите на Western Union и редовно извършваните промени в процеса на работа, отразяват целите и стратегиите ни, в чиято основа се намира удовлетворението на нашите потребители.


×