Българите из Европа | Cash Express Service

Western Union предлага своите услуги във всички европейски държави, с което скъсява разстоянията между хората и се утвърждава като водещ лидер в паричните преводи на континента, а и не само.

Къде са българите днес?

По последни данни близо 2 млн българи (регистрирани и нерегистрирани) живеят извън пределите на България, повечето от тях подтикнати от финансови причини, липса на работни места, качеството на живот, образование и др.

Нечии приятели, близки и роднини, в търсене на по-добър живот са се разпръснали из целия свят, като най-голям процент от българите избират да останат на континента, но да заживеят в по-развити от България държави. Сред най-предпочитаните от нашите сънародници са Германия, Белгия, Холандия и Великобритания, следвани плътно от топлите страни като Италия, Испания и нашата южна съседка Гърция.

В тези страни българските общества не спират да се увеличават - само за последните 10 години броят на избралите да работят и живеят в друга страна-членка на ЕС се е удвоил.

Качеството на паричните преводи е сред основните приоритети на всеки емигрант. Ние в Western Union осъзнаваме отговорността на нашата задача и винаги сериозно подхождаме към извършваните услуги. Основната ни цел е удовлетворението на клиента и успешно осъществен трансфер.

От България към Европа или от Европа към България?

Младите хора, избрали да продължат образованието си в чужбина, ежемесечно чакат финансова подкрепа от своите родители и близки в България. Доста по-високият стандарт на живот, курса на валутата и университетските такси са непосилни за младите българи. От друга страна, тези, които заминават да работят, най-често го правят, за да изпращат пари на семейството си тук. Тази хипотеза е много по-често срещана и обхватът ѝ е в пъти по-голям.

Според Световната банка, за 2018 г., посредством парични преводи (без да се отчитат парите, предадени в брой) в българската икономика са се влели 2,13 млрд. евро, което е с почти 9% повече от предходната година. Европейските страни, от които идват най-много пари у нас, са Испания и Германия.

Тези данни ни поставят на челно място в ЕС в една недотам приятна статистика, а именно - цели 3,8% от нашия БВП е от парите на емигрантите. Според икономисти, тази тенденция ще се запази и паричните преводи от Европа към България няма да спрат да се покачват. За сравнение средствата, които се изпращат от работещите тук към чужбина, са едва около 200 млн евро.

За какво се харчат тези пари?

Основното предназначение на парите на българските емигранти е покриване на текущи нужди на техните близки в България - храна, дрехи, сметки и прочие, ползване на по-качествени здравни услуги и погасяване на заеми. Сред по-големите инвестиции са купуването на имоти като реална форма на спестяване и започване на малък бизнес. Градовете в Северозападна България, Шумен и Сливен държат рекорда за най-много емигранти, а хората, останали там, разчитат почти напълно на тях за прехраната и развитието си.

Изборът на място за живеене и работа е строго индивидуален, но услугите на Western Union са насреща, за да улеснят всяко ваше ново начинание. Ние ви предлагаме сигурност и прозрачност на направените от вас парични преводи.

×