Валутни измерения на услугите | Cash Express Service

Поради своя огромен мащаб, Western Union борави с над 130 валути от целия свят. Това ни позволява да сме едновременно близо до всички хора, задоволявайки финансови нужди от всякакво естество, но и ни изправя пред редица предизвикателства ежедневно. Валутите, в които могат да се изпращат и получават пари във всяка държава, са установени от общите условия на Western Union, а тях лесно можете да намерите в нашия сайт.

Прието е, че ако не е уговорено нещо различно, преводите се изплащат в местната валута (емитираната от националанта банка във всяка държава, за България - това е лев). В противен случай институцията, обработваща превода, има право да конвертира по неин текущ обменен курс и дори да откаже предаването на парите. Курсът, по който се обменят парите, е актуалният към момента на потвърждаването на трансфера в системата на Western Union. Важно е да се отбележи, че в някои държави, заради разпоредбите на местното законодателство, реалният обменен курс, който се следи, е този към момента на изплащане на сумата. Всяка разлика между обменните курсове остава в полза на Western Union (а в някои случаи в полза на неговите агенти), в допълнение към таксата за превод. Има държави, в които се оперира единствено с алтернативна валута (пр. щатски долар), а не с местна.

Изпращаме едно, получаваме друго?

Невинаги обаче при международните преводи има съответствие между валутата на изпращача и тази на получателя, а понякога няма и сходство между двете държави около една обща валута. В тези случаи сумата на превода може да бъде определена по два начина спрямо вашите изисквания: във вашата валута (в ролята на изпращач) или нейната конкретна равностойност във валутата на държавата за получаване. За това решение често е определяща стойността, която ви е зададена да платите, курсът, както и непознаването на чуждата валута.

За отговори на всичките ви въпроси, нашите служители остават на разположение.

×