Western Union стартира нова услуга за своите клиенти, наречена WU AIR, или „Извършване на паричен превод, започнат през мобилно приложение”.

Клиент, които желае да изпрати паричен превод по Western Union с фиксирана такса от 6,90 лв. е необходимо:
- да свали приложението на Western Union от App Store или Google Play;
- да се регистрира като създаде свой онлайн профил – възможно е да използва услугата и без да се регистрира, т.е като „гост”, но в този случай няма да може да запази детайлите на транзакциите и да ги използва за бъдещи транзакции.
- да подготви паричния превод в приложението като следва съответните стъпки: избира държава, за която нарежда превода, посочва сума, посочва как получателя да вземе парите, добавя данните на получателя, избира вида на документа, с който ще удостовери самоличността си, потвърждава трансфера;
- да посети офис на Western Union, в който да плати в брой – сумата, която желае да изпрати + фиксираната такса от 6,90 лв.

Клиент може да изпрати паричен превод, започнат през приложението, в размер до 1800 /хиляда и осемстотин/ лева.

Клиент, стартирал изпращането на паричен превод през приложението, разполага с 24 часа, за да посети офис на Western Union, в който да плати в брой и да бъде завършена транзакцията. След този срок, трансферът се анулира.

Услугата на Western Union - „Извършване на паричен превод, започнат през мобилно приложение” може да се използва и от клиент, който има да получава паричен превод.
В този случай, клиентът започва изплащането на паричния превод през приложението, след което посещава офис на Western Union, където преводът да бъде окончателно изплатен от представителя и клиентът да получи в брой изпратената му сума.

×