Мобилно приложение на Western Union | Cash Express Service

Western Union стартира нова услуга за своите клиенти, наречена WU AIR, или „Извършване на паричен превод, започнат през мобилно приложение”.

Клиент, които желае да изпрати паричен превод по Western Union с фиксирана такса от 6,90 лв. е необходимо:
- да свали приложението на Western Union от App Store или Google Play;
- да се регистрира като създаде свой онлайн профил – възможно е да използва услугата и без да се регистрира, т.е като „гост”, но в този случай няма да може да запази детайлите на транзакциите и да ги използва за бъдещи транзакции.
- да подготви паричния превод в приложението като следва съответните стъпки: избира държава, за която нарежда превода, посочва сума, посочва как получателя да вземе парите, добавя данните на получателя, избира вида на документа, с който ще удостовери самоличността си, потвърждава трансфера;
- да посети офис на Western Union, в който да плати в брой – сумата, която желае да изпрати + фиксираната такса от 6,90 лв.

Клиент може да изпрати паричен превод, започнат през приложението, в размер до 1800 /хиляда и осемстотин/ лева.

Клиент, стартирал изпращането на паричен превод през приложението, разполага с 24 часа, за да посети офис на Western Union, в който да плати в брой и да бъде завършена транзакцията. След този срок, трансферът се анулира.

Услугата на Western Union - „Извършване на паричен превод, започнат през мобилно приложение” може да се използва и от клиент, който има да получава паричен превод.
В този случай, клиентът започва изплащането на паричния превод през приложението, след което посещава офис на Western Union, където преводът да бъде окончателно изплатен от представителя и клиентът да получи в брой изпратената му сума.

×