Парични превод директно в банкова сметка | Cash Express Service

Парични превод директно в банкова сметка

Отидете в най - близкия офис на Western Union. Представете валиден документ за самоличност. Кажете колко пари искате да изпратите, за къде и имената на получателя. След изпращане на превода ще получите документа си и копие от формуляр "изпращане на пари" с контролния номер на превода (MTCN). Свържете се с получателя и му съобщете контролния номер на превода (MTCN) и сумата, която ще получи.

Western Union разполага с разнообразие не само в дестинациите . . .

Western Union разполага с разнообразие не само в дестинациите, от и до които можете да изпращате и получавате парични преводи, но и в начините, между които можете да ги осъществите. При извършване на паричен превод ние ви позволяваме да улесните избрания от вас получател, като предоставената сума директно се превежда в банковата му сметка. С усъвършенстването и създаването на подобни възможности ние се грижим да направим забързаното ежедневие на градските хора лесно и безпроблемно. Нашите доверители не се колебаят и често се възползват от тази услуга. В ролята си на наредител тази услуга ви позволява да запълвате празнотите на чакащи месечни задължения, да превеждате наеми, заеми, такси или други финансови тежести лесно и само за няколко минути, без да губите времето си в отегчителни опашки. Western Union ви позволява да зарадвате близък човек в страната или в чужбина, като директно преведете сумата по сметката му, без да се налага той да посещава някой от офисите, предлагащи нашите услуги. Извършването на паричен превод директно по банкова сметка е възможно, ако ответната страна - получателят и неговата банкова сметка, са от държава, на територията на която тази услуга се предлага. Ако не сте запознати или не ви е дадена предварителна информация, лесно ще намерите някое от нашите над 550 представителства в страната, където винаги можете да се обърнете за помощ към квалифициран в сферата служител. Таксите за осъществяването на тази услуга започват от 10 лева и варират спрямо превежданата от вас сума. Информацията, която ще ви бъде изискана от служител, е същата като при останалите парични преводи до офис, с единствената разлика, че тук е необходим IBAN на отсрещната страна. Без допълните указания и нареждания средствата се получават директно в банковата сметка на получателя. Както и при останалите услуги, и тук се стараем да зарадваме нашите клиенти с бързина на работа. В повечето случаи за обработка и доставяне на паричния превод в банковата сметка са нужни между един и два работни дни.

Service image
×